อำเภอแม่สาย

1189

เหนือสุดยอดในสยาม ลืมนามพระธาตุเจ้าดอยตุง ผดุงวัฒนธรรมล้านนา เปิดมรรคาสู่อินโดจีน แผ่นดินพระเจ้าพรหมมหาราช

เหนือสุดยอดแดนสยาม อำเภอแม่สายเป็นอีกหนึ่งจุดมุ่งหมายของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนจังหวัดเชียงราย ห่างจากตัวเมืองเชียงรายประมาณ 60 กิโลเมตร เป็นอำเภอเหนือสุดของประเทศไทย ติดกับท่าขี้เหล็กประเทศพม่า มีน้ำแม่สายเป็นแนวพรมแดนโดยมีสะพานเป็นจุดเชื่อมทั้งสองประเทศให้ข้ามเพื่อไปมาหาสู่กันทั้งไทยและพม่า โดยส่วนมากนักท่องเที่ยวชาวไทยนิยมข้ามไปยังท่าขี้เหล็กเพื่อซื้อสินค้าราคาถูกสินค้าพื้นเมือง สินค้าปลอดภาษี การข้ามไปประเทศเพื่อนบ้านต้องใช้บัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ ออกหนังสือผ่านแดนที่ว่าการอำเภอแม่สาย โดยมีค่าธรรมเนียมคนละ 30 บาท และถือเอกสารผ่านแดนเดินข้ามสะพานไปยังท่าขี้เหล็กและจ่ายค่าผ่านแดนให้ฝั่งท่าขี้เหล็กอีกคนละ 10 บาท ถึงตอนนี้ก็ช็อปกันเต็มที่เลยครับ

และนอกจากการช็อปที่สามารถต่อรองราคาได้จนเป็นที่พอใจแล้ว อำเภอแม่สายยังมีวัดพระธาตุดอยเวา ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ และมีความเก่าแก่เป็นรองพระธาตุดอยตุง เป็นที่สักการะของทั้งชาวไทยและชาวพม่า หากได้มีโอกาสไปถึงแม่สายแล้วเราก็ไม่ควรพลาดที่จะไปสักการะพระธาตุดอยเวาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งบนวัดนั้นมีจุดให้ชมทัศนียภาพของทั้งสองฝั่งประเทศได้รอบทิศ นอกจากนั้นยังมีสถานที่สำคัญ อาทิเช่น ถ้ำผาจม, ถ้ำปูถ้ำปลา, วนอุทยานขุนน้ำนางนอน