เมืองโบราณเวียงกาหลง
มีองค์พระธาตุแม่เจดีย์
น้ำพุร้อนดี ทุ่งเทวีและโป่งน้ำร้อน