พระธาตุศรีจอมเทพสวยเด่น
หนองหลวงเป็นแหล่งปลา
รอยพระพุทธบาทศิลาผาใหญ่
พระเจ้ากีอนาลือไกล เวียงชัยข้าวดี