ริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ต้อนรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส์”

4164

ร่วมสร้างสรรค์เชียงรายสู่เมืองศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาอย่างยั่งยืน

คลิกชมริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย FB : ขัวศิลปะ


จังหวัดเชียงรายขอเชิญชวนประชาชนชาวเชียงรายและนักท่องเที่ยว

ร่วมชมริ้วขบวนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่ยิ่งใหญ่อลังการครั้งแรกของประเทศไทย
เพื่อต้อนรับการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ ๔๖ “เจียงฮายเกมส์”
ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยการรังสรรค์ขบวนศิลปวัฒนธรรมจาก ๑๘ อำเภอในจังหวัดเชียงราย
ความยาวกว่า ๒ กิโลเมตร ด้วยความร่วมมือร่วมใจของศิลปินเชียงรายกว่า ๓๐๐ ชีวิต
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้นำชุมชน และทุกภาคส่วนของเชียงราย ขบวนเริ่มตั้งแต่เวลา ๑๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
ตามเส้นทาง อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช – ถนนบรรพปราการ – หอนาฬิกาเฉลิมพระเกียรติ(เวทีกลาง)
เงินรางวัลและโล่เกียรติยศจาก ศาสตรเมธี ดร. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์
มูลค่ามากกว่า ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

วันอาทิตย์ ที่ 28 ตุลาคม 2561  สำหรับประชาชนนักท่องเที่ยวที่ไม่สามารถเข้าชมขบวนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยฯ ท่านสามารถรับชมผ่านการถ่ายทอดสด 2 ช่องทางด้วยกัน

1. ทีวี ช่องไทยพีบีเอส ช่องหมายเลข 3 (ช่วงแรกหลังรายการเดินหน้าประเทศไทย 18.20 – 19.00 น. และช่วงที่2 19.30 – 19.40 น.) 
2. ถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่านเฟสบุ๊คไลฟ์ขัวศิลปะด้วยระบบ OB (ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไปจนเสร็จสิ้นงาน) ช่อง workpointและ อสมท.เชียงราย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สมาคมขัวศิลปะเชียงราย โทร. ๐๕๓-๑๖๖๖๒๓