ปฏิทินล้านนา ปี พ.ศ.2567

422

 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ดาวน์โหลดปฏิทินล้านนา ปี พ.ศ.2567 (ฉบับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
จัดทำโดย สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. คำนวณโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ

สามารถดาวน์โหลดได้เเล้วที่ >>>>> : https://accl.cmu.ac.th/Lanna/calendar/2567