ดอยปางขอน… เจียงฮายเจ้า

4126

4/1/2020
ตั้งอยู่บ้านปางขอน ตำบลหัวยชมภู อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จากตัวเมืองประมาณ 40 กิโลเมตร

https://www.topchiangrai.com/ปางขอน  ภาพปี 2019