[vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column]

โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย

ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ : 369 หมู่ 13 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100 โทรศัพท์ : 052 051 800 โทรสาร : - อีเมล : info@bcr.bdms.co.th เว็บไซต์ : www.bangkokhospital-chiangrai.com Facebook : BangkokHospitalCR

โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์

โรงพยาบาลเชียงรายอินเตอร์ ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ : 123 ม.26 ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ : 053 719 719 โทรสาร : 053 719 940 อีเมล : info@chiangraiinter.com เว็บไซต์ : http://www.chiangraiinter.com Facebook : รพ.เชียงรายอินเตอร์

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ : 54 หมู่ 15 ต.ทุ่งก่อ อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย 57210 โทรศัพท์ : 053-953137-9 เว็บไซต์ : http://www.wcrhospital.go.th Facebook :  โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง

โรงพยาบาลแม่ลาว

โรงพยาบาลแม่ลาว ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ : 309 ม.3 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 โทรศัพท์ : ติดต่อฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง 053-603100 หรือ 1669 ห้องฉุกเฉิน 035-603103 เว็บไซต์ :  http://www.maelaohospital.org Facebook : โรงพยาบาลแม่ลาว-Maelao Hospital

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเชียงของ ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ : เลขที่ 354 หมู่ 10 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 57140 โทรศัพท์ : 053-791751-2, 053-791007, 053-791206-7 , 053-791-206 เว็บไซต์ : http://ckhos.go.th

โรงพยาบาลแม่สรวย

โรงพยาบาลแม่สรวย ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ : 108 หมู่ 13 ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 โทรศัพท์ : - 053-786-063   - 053-786-017 - 1669,053-786-400(ห้องฉุกเฉิน(ER)) - 053-786-361(เฉพาะงานIT) เว็บไซต์ : http://61.19.32.198/maesuaihospital/ Facebook : โรงพยาบาลแม่สรวย จ.เชียงราย
โรงพยาบาลเวียงแก่น

โรงพยาบาลเวียงแก่น

โรงพยาบาลเวียงแก่น ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ : 151 หมู่ 6 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310 โทรศัพท์ : 0-5360-8146 เว็บไซต์ : http://wkhos.go.th/main/
โรงพยาบาลพาน

โรงพยาบาลพาน

โรงพยาบาลพาน ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์  : 516 หมู่ 1 ตำบลม่วงคำ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 โทรศัพท์ : 053-721345 โทรสาร : 053-721346 อีเมล : phanhospital@gmail.com , phanhospital@hotmail.com เว็บไซต์ : http://www.phanhospital.go.th Facebook : โรงพยาบาลพาน

โรงพยาบาลพญาเม็งราย

โรงพยาบาลพญาเม็งราย ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์  : 56 ม.10 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย 57290 โทรศัพท์ : 053-799033, 053-799124 โทรสาร : 053-799033 Facebook : โรงพยาบาลพญาเม็งราย

โรงพยาบาลเทิง

โรงพยาบาลเทิง ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์  : 146 หมู่ 20 ถนนพิศาล ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย 57290 โทรศัพท์ : 053-795259 โทรสาร : 053-795466

โรงพยาบาลขุนตาล

โรงพยาบาลขุนตาล ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์  :  208  หมู่ที่  12  ถนนเทิง – เชียงของ โทรศัพท์ : 053-606221 โทรสาร : 053-606220 เว็บไซต์ : http://kthos.moph.go.th Facebook : โรงพยาบาลขุนตาล
โรงพยาบาลแม่จัน

โรงพยาบาลแม่จัน

โรงพยาบาลแม่จัน ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์ : 274 หมู่ 5 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ : 053-771300, 053-771056 โทรสาร : 053-660961 เว็บไซต์ : http://maechanhospital.go.th/ Facebook : โรงพยาบาลแม่จัน (Maechan Hospital)

โรงพยาบาลแม่สาย

โรงพยาบาลแม่สาย ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์  : 101 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130 โทรศัพท์ : 053-731300-1 ,053-642510 ห้องอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน (สายตรง) 053-734224 งานประกันสุขภาพ (สายตรง) 053-734302 อีเมล : mshcrm@gmail.com, maesai@maesaihospital.com เว็บไซต์ :  http://www.maesaihospital.com/ Facebook : Maesai Hospital
โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง

โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์  : 200 หมู่ 1 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 57110 โทรศัพท์ : 053-730357-8 โทรสาร : 053-730191 เว็บไซต์ : http://www.mflhospital.go.th/index.php
โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า

โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า ที่อยู่สำหรับติดต่อทางไปรษณีย์  : 131 หมู่ 11 ต.เวียง อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย 57170 โทรศัพท์ : 053-781342-3 โทรสาร : 053-649058 อีเมล : wiangpapao_hospital@yahoo.com เว็บไซต์ : http://www.wpp-hospital.com/
[/vc_column][/vc_row]