ขอเชิญ ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี

1798

บอกบุญครับ
?..มาเป็นส่วนหนึ่งกับการต่อบุญใหญ่ คนละเล็กละน้อย มีมากให้มาก มีน้อยให้น้อย…นั้นคือการทำบุญ ร่วมกับ สมาคมศิริกรณ์เชียงรายบรรเทาสาธารณภัยเชียงราย…บุญครั้งนี้ยิ่งใหญ่นัก…ไม่มีอะไรมากไปกว่าการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน…