[vc_row full_width=””][vc_column width=”2/3″ tdc_css=”eyJhbGwiOnsiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==”]

เชียงราย เป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพฯ ๘๒๙ กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ ๑๑,๖๗๘ ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีที่ราบอันอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ำหลายสาย แบ่งการปกครองออกเป็น ๑๘ อำเภอ คือ อำเภอเมือง อำเภอเชียงของ อำเภอพาน อำเภอแม่จัน อำเภอเชียงแสน อำเภอแม่สาย อำเภอแม่สรวย อำเภอเวียงป่าเป้า อำเภอป่าแดด อำเภอเวียงชัย อำเภอพญาเม็งราย อำเภอเทิง อำเภอเวียงแก่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง อำเภอขุนตาล อำเภอแม่ลาว อำเภอเวียงเชียงรุ้ง และอำเภอดอยหลวง
อาณาเขต
• ทิศเหนือ ติดต่อกับสหภาพพม่า
• ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดพะเยา
• ทิศตะวันออก ติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
• ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดเชียงใหม่
การเดินทาง
• การเดินทางระหว่างจังหวัดเชียงรายไปอำเภออื่นๆ ภายในจังหวัดและจังหวัดต่าง ๆ
จากสถานีขนส่งเชียงรายมีรถโดยสารไปยังอำเภออื่นๆ ในจังหวัดเชียงรายทุกวัน เช่นเดียวกับการเดินทางไปยังจังหวัดต่างๆ มีรถโดยสารไปเชียงใหม่ พะเยา แพร่ น่าน ลำปาง แม่สอด พิษณุโลก พัทยา นครราชสีมา นครพนม อุดรธานี และขอนแก่น ติดต่อสถานีขนส่งเชียงราย โทร. ๐ ๕๓๗๑ ๑๒๒๔
• ระยะทางจากอำเภอเมืองไปอำเภอต่าง ๆ
อำเภอเวียงชัย ๑๒ กิโลเมตร
อำเภอแม่ลาว ๑๕ กิโลเมตร
อำเภอแม่จัน ๒๐ กิโลเมตร
อำเภอพาน ๔๖ กิโลเมตร
อำเภอพญาเม็งราย ๔๘ กิโลเมตร
อำเภอป่าแดด ๕๒ กิโลเมตร
อำเภอแม่สรวย ๕๓ กิโลเมตร
อำเภอขุนตาล ๖๐ กิโลเมตร
อำเภอเชียงแสน ๖๐ กิโลเมตร
อำเภอแม่สาย ๖๓ กิโลเมตร
อำเภอเทิง ๖๔ กิโลเมตร
อำเภอแม่ฟ้าหลวง ๖๕ กิโลเมตร
อำเภอเวียงป่าเป้า ๙๑ กิโลเมตร
อำเภอเวียงแก่น ๑๒๗ กิโลเมตร
อำเภอเชียงของ ๑๔๑ กิโลเมตร
กิ่งอำเภอเวียงเชียงรุ้ง ๒๔ กิโลเมตร
กิ่งอำเภอดอยหลวง ๕๗ กิโลเมตร
ข้อมูลรายละเอียดในเอกสารนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ใช้บริการบริษัทนำเที่ยวที่มีใบอนุญาต ท่านจะได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

รถยนต์
สามารถเดินทางเป็นวงรอบได้โดยใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑ จากอำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ผ่านตากฟ้า-วังทอง-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-เด่นชัย-แพร่-ร้องกวาง แยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข ๑๐๓ ไปอำเภองาวแยกขวาเข้าทางหลวงหมายเลข ๑ ผ่านพะเยาไปจังหวัดเชียงราย ระยะทาง ๗๘๕ กิโลเมตร ขากลับใช้เส้นทางเชียงราย-เชียงใหม่ ผ่านอำเภอแม่สรวย-เวียงป่าเป้า-แม่กระจาน-ดอยสะเก็ด ทิวทัศน์สองข้างทางเป็นป่าเขาสวยงาม เมื่อเดินทางมาถึงเชียงใหม่แล้วใช้ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ผ่านลำพูน ลำปาง บรรจบกับทางหลวงหมายเลข ๑ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ ได้

รถไฟ
จากสถานีรถไฟกรุงเทพ มีรถไฟไปลงที่จังหวัดลำปางหรือเชียงใหม่ แล้วเดินทางต่อโดยรถยนต์ ไปจังหวัดเชียงราย สอบถามรายละเอียดได้ที่หน่วยบริการเดินทางสถานีรถไฟกรุงเทพ โทร. ๐ ๒๒๒๐ ๔๓๓๔, ๐ ๒๒๒๐ ๔๔๔๔ สำรองตั๋วล่วงหน้า ๓ วันขึ้นไป แต่ไม่เกิน ๖๐ วัน http://www.railway.co.th

เครื่องบิน

สายการบินให้บริการเที่ยวบินตรง กรุงเทพ ฯ – เชียงราย ทุกวัน สามารถเช็คเวลาการบิน ดังนี้

สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย อยู่ห่างจากอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งราย (ห้าแยกพ่อขุน) ประมาณ 9 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประมาณ 14 กิโลเมตร สำหรับการเดินทางไปยังสถานที่อื่นๆ มีรถแท็กซี่และรถเช่าให้บริการ

ข้อมูลเพิ่มเติม

 • บริการรถ Taxi : เบอร์โทรศัพท์ 0-5379-3555
 • ตำรวจท่องเที่ยวเชียงราย เบอร์โทรศัพท์ 0-5315-2547, 0-5315-2548
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงราย เบอร์โทรศัพท์ 0-5371-7433

รถโดยสารประจำทาง

จาก กรุงเทพมหานคร
ท่านสามารถขึ้นรถได้ที่สถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต) ซึ่งมีรถปรับอากาศวีไอพี ชั้น 1 ชั้น 2 และรถธรรมดาให้บริการ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 9-11 ชั่วโมงโดยประมาณ แบ่งเป็นหลายเส้นทาง ได้แก่

 • กรุงเทพฯ-เชียงราย
 • กรุงเทพฯ-เชียงของ
 • กรุงเทพฯ-เชียงแสน (สำหรับท่านที่พักภายในมหาวิทยาลัยแนะนำให้ขึ้นเส้นทางนี้ สามารถแจ้งลงรถที่หน้ามหาวิทยาลัยได้เลย)
 • กรุงเทพฯ-แม่สาย (สำหรับท่านที่พักภายในมหาวิทยาลัยแนะนำให้ขึ้นเส้นทางนี้ สามารถแจ้งลงรถที่หน้ามหาวิทยาลัยได้เลย)

สำหรับรถโดยสารระหว่างจังหวัดจะจอดเทียบที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 (บขส.ใหม่-ตะเคียนคู่) หากท่านต้องการเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง สามารถเรียกใช้บริการรถสองแถว รถสามล้อเครื่อง หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้างเพื่อเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง จ.เชียงรายได้

หรือหากประสงค์เดินทางไปยังอำเภอต่างๆ สามารถเรียกใช้บริการรถสองแถว รถสามล้อเครื่อง และมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เพือเดินทางไปยังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 1 (บขส.เก่า-ไนท์บาร์ซ่า) ซึ่งจะเป็นสถานีที่ให้บริการรถโดยสารประจำทางภายในจังหวัดเชียงราย และเลือกใช้บริการรถโดยสารประจำทางที่แสดงป้ายของอำเภอต่างๆ ตามที่ท่านต้องการ

อัตราค่าบริการ : จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 (ตะเคียนคู่) ไปยัง สถานีขนส่งผู้โดยสาร
จังหวัดเชียงรายแห่งที่ 1 (บขส.เก่า)

 • รถโดยสารสองแถว : ประมาณท่านละ 20-30 บาท (มีรถให้บริการตลอดทั้งวัน)
 • รถตุ๊กตุ๊ก : ประมาณ 20-100 บาท
 • รถ Taxi : อัตราค่าบริการเป็นไปตามมิเตอร์

จาก จ.เชียงใหม่
มีรถโดยสารปรับอากาศ เดินทางออกจากสถานีขนส่งเชียงใหม่ (อาเขต) จำนวน 12 เที่ยว/ต่อวัน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3-4 ชม. โดยมีรถโดยสารประจำทางเส้นทาง ดังนี้

 • เชียงใหม่-เชียงราย
 • เชียงใหม่-แม่จัน
 • เชียงใหม่-แม่สาย
 • เชียงใหม่-เชียงแสน

(สำหรับท่านที่พักภายในมหาวิทยาลัยแนะนำให้ขึ้นเส้นทางแม่จัน, เชียงแสน และแม่สาย ท่านสามารถแจ้งลงรถที่หน้ามหาวิทยาลัยได้เลย)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เบอร์โทรศัพท์ 1490
สถานีขนส่งเชียงราย เบอร์โทรศัพท์ 0-5371-1369
บริการรถ Taxi : เบอร์โทรศัพท์ 0-5379-3555

การเดินทางในจังหวัดเชียงราย

สนามบินนานาชาติแม่ฟ้าหลวง – มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  แผนที่การเดินทาง
สำหรับการเดินทางมายัง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้ใช้บริการรถแท๊กซี่หรือรถเช่าจากสนามบิน (เนื่องจากไม่มีรถโดยสารประจำทางในเส้นทางนี้) โดยขับตรงไปที่สามแยกไฟแดงหน้าสนามบิน ฯ แล้วเลี้ยวขวาเพื่อเข้าสู่ถนนพหลโยธิน และไปทางทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร

สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงรายแห่งที่ 1 (บขส.เก่า-ไนท์บาร์ซ่า) – มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  แผนที่การเดินทาง
ระยะทาง จากสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงรายแห่งที่ 1 (บขส.เก่า-ไนท์บาร์ซ่า) มายังสามแยกปากทางมหาวิทยาลัย ฯ ประมาณ 18 กิโลเมตร ให้ขึ้น รถเมล์ หรือ รถตู้ ดังนี้

 • สาย เชียงราย-แม่จัน
 • สาย เชียงราย-เชียงแสน
 • สาย เชียงราย-แม่สาย

แจ้งกระเป๋ารถเมล์ว่า ลงสามแยกปากทางเข้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ลงรถแล้วขึ้นสะพานลอยข้ามถนนมายังฝั่งมหาวิทยาลัย) จะมีรถสองแถวให้บริการด้านหน้ามหาวิทยาลัย เพื่อเข้ามายังภายในมหาวิทยาลัย แจ้งสถานที่ที่ต้องการลงรถให้คนขับทราบ (วนาเวศน์) ระยะทางจากปากทางแยกเข้ามายังมหาวิทยาลัยฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร

อัตราค่าบริการ :
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 1 (บขส.เก่า-ไนท์บาร์ซ่า) ไปมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • รถเมล์ : ประมาณ 30-50 บาท
 • รถโดยสารสองแถว : ประมาณท่านละ 20-50 บาท (มีรถให้บริการตลอดทั้งวัน)
 • รถ Taxi : อัตราค่าบริการเป็นไปตามมิเตอร์

จากหน้าปากทางเข้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงถึงวนาเวศน์

 • รถโดยสารสองแถว : ประมาณท่านละ 5-20 บาท (มีรถให้บริการตลอดทั้งวัน)

สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงรายแห่งที่ 2 (ตะเคียนคู่) – มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  แผนที่การเดินทาง

จากกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด

 1. รถโดยสารประจำทางจากกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด จะมาจอดที่สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงรายแห่งที่ 2 (ตะเคียนคู่) หากท่านประสงค์จะเดินทางไปมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงด้วยรถโดยสาร อาจใช้บริการรถสองแถว รถตุ๊กตุ๊ก มอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือรถแท็กซี่ก็ได้ มายังสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงรายแห่งที่ 1 (บขส.เก่า-ไนท์บาร์ซ่า) แล้วขึ้นรถเมล์สาย เชียงราย-แม่จัน, เชียงราย-เชียงแสน และเชียงราย-แม่สาย แล้วมาลงที่บริเวณปากทางเข้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จะมีรถสองแถวให้บริการ ระยะทางจากสถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงรายแห่งที่ 1 (บขส.เก่า-ไนท์บาร์ซ่า) มายังปากทางมหาวิทยาลัย ฯ ประมาณ 18 กิโลเมตร และจากปากทางแยกเข้ามายังมหาวิทยาลัย ฯ ประมาณ 2 กิโลเมตร หรือ
 2. จากต้นทางกรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด แนะนำให้ซื้อตั๋วรถ โดยมีปลายทางคือ อ.แม่จัน อ.แม่สาย หรือ อ.เชียงแสน ทั้งนี้ โปรดแจ้งผู้ดูแลว่าขอลงหน้ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

อัตราค่าบริการ :
จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 2 (ตะเคียนคู่) มายัง สถานีขนส่งผู้โดยสารเชียงรายแห่งที่ 1 (บขส.เก่า-ไนท์บาร์ซ่า)

 • รถโดยสารสองแถว : ประมาณท่านละ 20-30 บาท (มีรถให้บริการตลอดทั้งวัน)
 • รถ Taxi : อัตราค่าบริการเป็นไปตามมิเตอร์

จากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงรายแห่งที่ 1 (บขส.เก่า-ไนท์บาร์ซ่า) ไปมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 • รถเมล์ : ประมาณ 30-50 บาท
  รถโดยสารสองแถว : ประมาณท่านละ 20-50 บาท (มีรถให้บริการตลอดทั้งวัน)
  รถ Taxi : อัตราค่าบริการเป็นไปตามมิเตอร์

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เบอร์โทรศัพท์ 1490
สถานีขนส่งเชียงราย เบอร์โทรศัพท์ 0-5371-1369
บริการรถ Taxi : เบอร์โทรศัพท์ 0-5379-3555

การเดินทางในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มีบริการรถไฟฟ้า รับ-ส่ง ตั้งแต่วนาเวศน์-กลุ่มอาคารหอพัก-กลุ่มอาคารเรียนรวม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

แหล่งท่องเที่ยว

[/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_widget_sidebar sidebar_id=”td-default”][/vc_column][/vc_row][vc_row row_divider_top=”tdc-divider12″][vc_column]

ปฏิทินล้านนา ปี พ.ศ.2567

  สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้ดาวน์โหลดปฏิทินล้านนา ปี พ.ศ.2567 (ฉบับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) จัดทำโดย สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์ มช. คำนวณโดย อาจารย์สนั่น ธรรมธิ สามารถดาวน์โหลดได้เเล้วที่ >>>>> : https://accl.cmu.ac.th/Lanna/calendar/2567
[/vc_column][/vc_row]