วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

6296

“…ครูบาคิดว่าความสวยงามในวัตถุทำให้เกิดกุศลขึ้นในจิตใจ เรามาวัดอย่างน้อยได้เห็นความร่มรื่น ได้เห็นความสงบ ได้เห็นสิ่งสวยงาม ได้เห็นพระพุทธรูป ได้เห็นความเป็นไทย จิตเราจะเกิดความเบิกบาน นี่คือคำว่าบุญ…”
(ครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต)

หนึ่งในวัดของจังหวัดเชียงราย ที่งดงามแฝงด้วยปริศนาธรรม
วัดแสงแก้วโพธิญาณ 191 ม.11 บ้านใหม่แสงแก้ว ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
โทร. 085-614-3764,053-602-667 แฟ็กซ์. 053-602-668