อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซางเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120667 รหัส Smis 8 หลัก : 57010132 รหัส Obec 6 หลัก : 120667 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าซางเหนือ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pasangnua ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยขี้เหล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120666 รหัส Smis 8 หลัก : 57010131 รหัส Obec 6 หลัก : 120666 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยขี้เหล็ก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaikhilek ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยห้างป่าสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120665 รหัส Smis 8 หลัก : 57010130 รหัส Obec 6 หลัก : 120665 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยห้างป่าสา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huaihangpasa ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหมากเอียก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120664 รหัส Smis 8 หลัก : 57010129 รหัส Obec 6 หลัก : 120664 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหมากเอียก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaimairkiek ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120655 รหัส Smis 8 หลัก : 57010127 รหัส Obec 6 หลัก : 120655 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงเชียงรุ้งวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Wiangchiangrungwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเวียงเชียงรุ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120654 รหัส Smis 8 หลัก : 57010126 รหัส Obec 6 หลัก : 120654 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเวียงเชียงรุ้ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanwiangchiangrung ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120653 รหัส Smis 8 หลัก : 57010125 รหัส Obec 6 หลัก : 120653 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งก่อ(ใจประชานุเคราะห์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Toongkor ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120656 รหัส Smis 8 หลัก : 57010123 รหัส Obec 6 หลัก : 120656 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านน้ำตกพัฒนา(นพค.อุปถัมภ์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Namtakpattana School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านร่องหวาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องหวาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120661 รหัส Smis 8 หลัก : 57010120 รหัส Obec 6 หลัก : 120661 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องหวาย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Rongwai School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปงเคียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปงเคียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120660 รหัส Smis 8 หลัก : 57010119 รหัส Obec 6 หลัก : 120660 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปงเคียน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpongkian ที่อยู่ : หมู่...