หน้าแรก แท็ก โรงเรียนในอำเภอเชียงม่วน

แท็ก: โรงเรียนในอำเภอเชียงม่วน

ข้อมูล โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเชียงม่วนวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320299 รหัส Smis 8 หลัก : 56022006 รหัส Obec 6 หลัก : 320299 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เชียงม่วนวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Chiangmuanwittayakom ที่อยู่ :...