อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

แท็ก: โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ

ข้อมูล โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320291 รหัส Smis 8 หลัก : 56012001 รหัส Obec 6 หลัก : 320291 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พะเยาพิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : PHAYAOPITTAYAKHOM SCHOOL ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเทอดไทย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเทอดไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120595 รหัส Smis 8 หลัก : 57030128 รหัส Obec 6 หลัก : 120595 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเทอดไทย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120001 รหัส Smis 8 หลัก : 57010069 รหัส Obec 6 หลัก : 120001 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansankhong (Chiangraijaroonrat) ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเชียงราย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเชียงราย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120002 รหัส Smis 8 หลัก : 57010068 รหัส Obec 6 หลัก : 120002 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเชียงราย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anuban Chiangrai School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนเทิงวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเทิงวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120708 รหัส Smis 8 หลัก : 57042004 รหัส Obec 6 หลัก : 120708 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เทิงวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : thoengwittayakhom school ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120721 รหัส Smis 8 หลัก : 57032006 รหัส Obec 6 หลัก : 120721 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maesaiprasitsart School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120716 รหัส Smis 8 หลัก : 57032003 รหัส Obec 6 หลัก : 120716 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่จันวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนพานพิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพานพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120710 รหัส Smis 8 หลัก : 57022001 รหัส Obec 6 หลัก : 120710 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พานพิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phanphittayakom School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120695 รหัส Smis 8 หลัก : 57012002 รหัส Obec 6 หลัก : 120695 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Damrongratsongkroh ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120694 รหัส Smis 8 หลัก : 57012001 รหัส Obec 6 หลัก : 120694 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สามัคคีวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : SAMAKKHIWITTHAYAKHOM SCHOOL ที่อยู่...