อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

แท็ก: อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนปลาย

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120607 รหัส Smis 8 หลัก : 57030155 รหัส Obec 6 หลัก : 120607 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยผึ้ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhauiphung School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเทอดไทย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเทอดไทย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120595 รหัส Smis 8 หลัก : 57030128 รหัส Obec 6 หลัก : 120595 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเทอดไทย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120463 รหัส Smis 8 หลัก : 57030100 รหัส Obec 6 หลัก : 120463 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bandaitepkanjanaubhatham ที่อยู่ : หมู่...