อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น

แท็ก: ประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น

ข้อมูล โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120141 รหัส Smis 8 หลัก : 57030086 รหัส Obec 6 หลัก : 120141 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านศรีดอนมูล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sridonmoon ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120135 รหัส Smis 8 หลัก : 57030080 รหัส Obec 6 หลัก : 120135 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงแก้ว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiengkeawschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120125 รหัส Smis 8 หลัก : 57030075 รหัส Obec 6 หลัก : 120125 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ราชประชานุเคราะห์ 15(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Rajaprajanugroh...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120346 รหัส Smis 8 หลัก : 57030037 รหัส Obec 6 หลัก : 120346 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanRongkhor-muongkham ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120342 รหัส Smis 8 หลัก : 57030033 รหัส Obec 6 หลัก : 120342 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaekham(prachanukhor) ที่อยู่ : หมู่...