อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลโป่งผา

แท็ก: ตำบลโป่งผา

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120447 รหัส Smis 8 หลัก : 57030110 รหัส Obec 6 หลัก : 120447 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันทราย(ราษฎร์สามัคคี) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sansairajsamakkhee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าแฝ – หนองอ้อ-สันทรายมูล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120446 รหัส Smis 8 หลัก : 57030109 รหัส Obec 6 หลัก : 120446 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าแฝ - หนองอ้อ-สันทรายมูล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ)...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านจ้อง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจ้อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120453 รหัส Smis 8 หลัก : 57030107 รหัส Obec 6 หลัก : 120453 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านจ้อง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banjong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านน้ำจำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำจำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120444 รหัส Smis 8 หลัก : 57030106 รหัส Obec 6 หลัก : 120444 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านน้ำจำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannamjumschool ที่อยู่ : หมู่...