อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลแม่เจดีย์

แท็ก: ตำบลแม่เจดีย์

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าแงะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแงะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120511 รหัส Smis 8 หลัก : 57020169 รหัส Obec 6 หลัก : 120511 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าแงะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpangae School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลแม่ขะจาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120510 รหัส Smis 8 หลัก : 57020168 รหัส Obec 6 หลัก : 120510 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลแม่ขะจาน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anuban Mae Kha...

ข้อมูล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120509 รหัส Smis 8 หลัก : 57020167 รหัส Obec 6 หลัก : 120509 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ไทยรัฐวิทยา ๓๒(บ้านสาขันหอม) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : thairathwitya๓๒ ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120725 รหัส Smis 8 หลัก : 57022010 รหัส Obec 6 หลัก : 120725 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่เจดีย์วิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maejedee Wittaykom...

ข้อมูล โรงเรียนปางมะกาดวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนปางมะกาดวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120513 รหัส Smis 8 หลัก : 57020171 รหัส Obec 6 หลัก : 120513 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ปางมะกาดวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pangmakad ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งยาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งยาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120512 รหัส Smis 8 หลัก : 57020170 รหัส Obec 6 หลัก : 120512 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งยาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bantungyao ที่อยู่ : หมู่...