อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

แท็ก: ตำบลแม่เจดีย์ใหม่

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโฮ่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโฮ่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120501 รหัส Smis 8 หลัก : 57020179 รหัส Obec 6 หลัก : 120501 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโฮ่ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เจดีย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120500 รหัส Smis 8 หลัก : 57020178 รหัส Obec 6 หลัก : 120500 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่เจดีย์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaejadee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านขุนลาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านขุนลาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120505 รหัส Smis 8 หลัก : 57020177 รหัส Obec 6 หลัก : 120505 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านขุนลาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : khunlaw ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120504 รหัส Smis 8 หลัก : 57020176 รหัส Obec 6 หลัก : 120504 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเมืองน้อย(นิมมานเหมินทานุสรณ์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : muangnoi ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120503 รหัส Smis 8 หลัก : 57020175 รหัส Obec 6 หลัก : 120503 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โป่งน้ำร้อนวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pongnamronwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางอ่ายห้วยชมภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120502 รหัส Smis 8 หลัก : 57020174 รหัส Obec 6 หลัก : 120502 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางอ่ายห้วยชมภู ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpangaihuaichompoo ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยม่วง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120507 รหัส Smis 8 หลัก : 57020173 รหัส Obec 6 หลัก : 120507 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยม่วง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhuaimuang ที่อยู่ : หมู่...