อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลแม่สลองนอก

แท็ก: ตำบลแม่สลองนอก

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เต๋อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120617 รหัส Smis 8 หลัก : 57030150 รหัส Obec 6 หลัก : 120617 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่เต๋อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนราษฎร์พัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนราษฎร์พัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120616 รหัส Smis 8 หลัก : 57030149 รหัส Obec 6 หลัก : 120616 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ราษฎร์พัฒนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : RADPATTANA ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120615 รหัส Smis 8 หลัก : 57030148 รหัส Obec 6 หลัก : 120615 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านพนาสวรรค์ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banphanasawan ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านกลาง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกลาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120614 รหัส Smis 8 หลัก : 57030147 รหัส Obec 6 หลัก : 120614 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกลาง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banklang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่สันติ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่สันติ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120613 รหัส Smis 8 หลัก : 57030146 รหัส Obec 6 หลัก : 120613 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่สันติ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaisanti School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันติคีรี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติคีรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120612 รหัส Smis 8 หลัก : 57030145 รหัส Obec 6 หลัก : 120612 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันติคีรี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansantikeeree ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันติคีรีวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120733 รหัส Smis 8 หลัก : 57032008 รหัส Obec 6 หลัก : 120733 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันติคีรีวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Santikeereewitthayakhom ที่อยู่ :...