อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลแม่ยาว

แท็ก: ตำบลแม่ยาว

ข้อมูล โรงเรียนผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120692 รหัส Smis 8 หลัก : 57010136 รหัส Obec 6 หลัก : 120692 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ผาขวางวิทยา สาขาบ้านแคววัวดำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phakwang...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120045 รหัส Smis 8 หลัก : 57010135 รหัส Obec 6 หลัก : 120045 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านรวมมิตรสาขาห้องเรียนบ้านจะต๋อเบอ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Ruammit Sakha...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยแม่ซ้าย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120037 รหัส Smis 8 หลัก : 57010081 รหัส Obec 6 หลัก : 120037 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยแม่ซ้าย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuaymaesai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยขม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยขม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120036 รหัส Smis 8 หลัก : 57010056 รหัส Obec 6 หลัก : 120036 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยขม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huay Khom School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120034 รหัส Smis 8 หลัก : 57010054 รหัส Obec 6 หลัก : 120034 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thungluang School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนแม่ยาววิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ยาววิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120033 รหัส Smis 8 หลัก : 57010053 รหัส Obec 6 หลัก : 120033 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ยาววิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maeyaowittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนผาขวางวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนผาขวางวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120041 รหัส Smis 8 หลัก : 57010051 รหัส Obec 6 หลัก : 120041 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ผาขวางวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : phakhwangwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านรวมมิตร

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรวมมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120039 รหัส Smis 8 หลัก : 57010050 รหัส Obec 6 หลัก : 120039 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านรวมมิตร ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Ruammit School ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120038 รหัส Smis 8 หลัก : 57010049 รหัส Obec 6 หลัก : 120038 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยทรายขาว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huaisaikhao ที่อยู่ : หมู่...