อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลแม่คำ

แท็ก: ตำบลแม่คำ

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120347 รหัส Smis 8 หลัก : 57030038 รหัส Obec 6 หลัก : 120347 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าเปา-ป่าซางน้อย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpapao-pasangnoi ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120346 รหัส Smis 8 หลัก : 57030037 รหัส Obec 6 หลัก : 120346 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องก๊อ-ม่วงคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanRongkhor-muongkham ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองแหย่ง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120343 รหัส Smis 8 หลัก : 57030034 รหัส Obec 6 หลัก : 120343 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองแหย่ง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BAN NONGYAENG ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120342 รหัส Smis 8 หลัก : 57030033 รหัส Obec 6 หลัก : 120342 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaekham(prachanukhor) ที่อยู่ : หมู่...