อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลเวียงกาหลง

แท็ก: ตำบลเวียงกาหลง

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าจั่น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าจั่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120499 รหัส Smis 8 หลัก : 57020187 รหัส Obec 6 หลัก : 120499 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าจั่น ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpajun ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงกาหลงวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120498 รหัส Smis 8 หลัก : 57020186 รหัส Obec 6 หลัก : 120498 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงกาหลงวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wianggalongwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120497 รหัส Smis 8 หลัก : 57020190 รหัส Obec 6 หลัก : 120497 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดงป่าส้านใหม่เจริญ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Dongpasanmaijarern ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120496 รหัส Smis 8 หลัก : 57020189 รหัส Obec 6 หลัก : 120496 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : thungman school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120495 รหัส Smis 8 หลัก : 57020188 รหัส Obec 6 หลัก : 120495 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansanmaked sankheelel huafaipattana...