อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลเจริญเมือง

แท็ก: ตำบลเจริญเมือง

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าบง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าบง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120250 รหัส Smis 8 หลัก : 57020004 รหัส Obec 6 หลัก : 120250 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าบง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanPabong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเจริญเมือง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเจริญเมือง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120248 รหัส Smis 8 หลัก : 57020002 รหัส Obec 6 หลัก : 120248 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเจริญเมือง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banjaroenmaung ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเจริญเมืองวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120247 รหัส Smis 8 หลัก : 57020001 รหัส Obec 6 หลัก : 120247 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เจริญเมืองวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ๋่Jaroen Muang Wittaya ที่อยู่...