อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลห้วยซ้อ

แท็ก: ตำบลห้วยซ้อ

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงหมอก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงหมอก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120123 รหัส Smis 8 หลัก : 57040035 รหัส Obec 6 หลัก : 120123 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงหมอก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banwaingmok ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120122 รหัส Smis 8 หลัก : 57040034 รหัส Obec 6 หลัก : 120122 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยซ้อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhuaysor ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเกี๋ยง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเกี๋ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120121 รหัส Smis 8 หลัก : 57040032 รหัส Obec 6 หลัก : 120121 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเกี๋ยง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bankieng school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแก่นวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120120 รหัส Smis 8 หลัก : 57040031 รหัส Obec 6 หลัก : 120120 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแก่นวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bankaen wittaya ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120707 รหัส Smis 8 หลัก : 57042003 รหัส Obec 6 หลัก : 120707 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :...