อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลหล่ายงาว

แท็ก: ตำบลหล่ายงาว

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยเอียน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเอียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120575 รหัส Smis 8 หลัก : 57040142 รหัส Obec 6 หลัก : 120575 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยเอียน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huayian ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งคำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งคำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120574 รหัส Smis 8 หลัก : 57040141 รหัส Obec 6 หลัก : 120574 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งคำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Thungkam ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120570 รหัส Smis 8 หลัก : 57040140 รหัส Obec 6 หลัก : 120570 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเวียงแก่น ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : anubanwiangkaen ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแจมป๋อง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแจมป๋อง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120569 รหัส Smis 8 หลัก : 57040139 รหัส Obec 6 หลัก : 120569 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแจมป๋อง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Champong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงแก่นวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120730 รหัส Smis 8 หลัก : 57042009 รหัส Obec 6 หลัก : 120730 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงแก่นวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiangkeanwittayakhom ที่อยู่ :...