อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลหนองป่าก่อ

แท็ก: ตำบลหนองป่าก่อ

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าซางงาม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าซางงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120679 รหัส Smis 8 หลัก : 57030173 รหัส Obec 6 หลัก : 120679 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าซางงาม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pasanggnam ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองป่าก่อ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120676 รหัส Smis 8 หลัก : 57030170 รหัส Obec 6 หลัก : 120676 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองป่าก่อ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Nongpakor ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120678 รหัส Smis 8 หลัก : 57030172 รหัส Obec 6 หลัก : 120678 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่พัฒนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaipattana ที่อยู่ : หมู่...