หน้าแรก แท็ก ตำบลสันสลี

แท็ก: ตำบลสันสลี

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันสลี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันสลี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120472 รหัส Smis 8 หลัก : 57020197 รหัส Obec 6 หลัก : 120472 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันสลี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansansalee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120471 รหัส Smis 8 หลัก : 57020196 รหัส Obec 6 หลัก : 120471 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ทุ่งห้าราษฏร์สามัคคีวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Tungharajsamukkeewittaya school ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งเหนือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120470 รหัส Smis 8 หลัก : 57020195 รหัส Obec 6 หลัก : 120470 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งเหนือ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pongnuaschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งนก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งนก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120480 รหัส Smis 8 หลัก : 57020194 รหัส Obec 6 หลัก : 120480 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งนก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pongnokschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางมะขามป้อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120478 รหัส Smis 8 หลัก : 57020193 รหัส Obec 6 หลัก : 120478 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางมะขามป้อม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpangmakhampom ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนแม่ตะละวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ตะละวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120477 รหัส Smis 8 หลัก : 57020192 รหัส Obec 6 หลัก : 120477 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ตะละวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maetalawittaya ที่อยู่ : หมู่...