อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลสันมะเค็ด

แท็ก: ตำบลสันมะเค็ด

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าแดงงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120312 รหัส Smis 8 หลัก : 57020077 รหัส Obec 6 หลัก : 120312 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าแดงงาม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpadangngam ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านกล้วย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกล้วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120310 รหัส Smis 8 หลัก : 57020075 รหัส Obec 6 หลัก : 120310 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านกล้วย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bankluay ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันต้นดู่

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันต้นดู่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120309 รหัส Smis 8 หลัก : 57020074 รหัส Obec 6 หลัก : 120309 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันต้นดู่ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : santondoo ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120306 รหัส Smis 8 หลัก : 57020071 รหัส Obec 6 หลัก : 120306 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านใหม่ท่าต้นเกี๋ยง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmai Thathonkeing ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนนครวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนนครวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120712 รหัส Smis 8 หลัก : 57022003 รหัส Obec 6 หลัก : 120712 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : นครวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Nakornwittayakom ที่อยู่ :...