อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลสันมะค่า

แท็ก: ตำบลสันมะค่า

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120234 รหัส Smis 8 หลัก : 57020096 รหัส Obec 6 หลัก : 120234 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านสันมะค่า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Choomchonbansanmaka ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านวังวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120236 รหัส Smis 8 หลัก : 57020095 รหัส Obec 6 หลัก : 120236 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านวังวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banwangwittaya ที่อยู่ : หมู่...