อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลสันทราย

แท็ก: ตำบลสันทราย

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแหลว-นาล้อม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120353 รหัส Smis 8 หลัก : 57030050 รหัส Obec 6 หลัก : 120353 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแหลว-นาล้อม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banleaw ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันทราย(พรหมณีวิทยา) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120351 รหัส Smis 8 หลัก : 57030048 รหัส Obec 6 หลัก : 120351 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันทราย(พรหมณีวิทยา) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sansaiphrommaniwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120068 รหัส Smis 8 หลัก : 57010071 รหัส Obec 6 หลัก : 120068 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลเมืองเชียงราย(สันทรายราษฎร์ดรุณานุเคราะห์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Anubanmeungchaingrai ที่อยู่ : หมู่...