อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลสันทรายงาม

แท็ก: ตำบลสันทรายงาม

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันทรายมูล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันทรายมูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120170 รหัส Smis 8 หลัก : 57040079 รหัส Obec 6 หลัก : 120170 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันทรายมูล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansansaimoon ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองบัว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120172 รหัส Smis 8 หลัก : 57040081 รหัส Obec 6 หลัก : 120172 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองบัว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bannongbue ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนสันทรายงามวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันทรายงามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120171 รหัส Smis 8 หลัก : 57040080 รหัส Obec 6 หลัก : 120171 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันทรายงามวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sunsaingamwittaya ที่อยู่ : หมู่...