อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลสันติสุข

แท็ก: ตำบลสันติสุข

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันติวัน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติวัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120258 รหัส Smis 8 หลัก : 57020068 รหัส Obec 6 หลัก : 120258 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันติวัน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANSANTIWAN ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเหมืองง่า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเหมืองง่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120261 รหัส Smis 8 หลัก : 57020066 รหัส Obec 6 หลัก : 120261 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเหมืองง่า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banmuangnga ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนพานพิเศษพิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนพานพิเศษพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120711 รหัส Smis 8 หลัก : 57022002 รหัส Obec 6 หลัก : 120711 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : พานพิเศษพิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phanpisetpittaya ที่อยู่ :...