อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลศรีถ้อย

แท็ก: ตำบลศรีถ้อย

ข้อมูล โรงเรียนเวียงผาวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงผาวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120405 รหัส Smis 8 หลัก : 57020153 รหัส Obec 6 หลัก : 120405 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงผาวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiangphawittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ยางมิ้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120403 รหัส Smis 8 หลัก : 57020152 รหัส Obec 6 หลัก : 120403 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ยางมิ้น ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : maeyangminshool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120402 รหัส Smis 8 หลัก : 57020151 รหัส Obec 6 หลัก : 120402 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยเฮี้ย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banhuayhia ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120401 รหัส Smis 8 หลัก : 57020150 รหัส Obec 6 หลัก : 120401 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ศรีถ้อยสุนทรราษฎร์วิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : sritoysoontornratwittayaschool ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1056320306 รหัส Smis 8 หลัก : 56012007 รหัส Obec 6 หลัก : 320306 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : แม่ใจวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Maechai wittayakom...