อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลศรีดอนไชย

แท็ก: ตำบลศรีดอนไชย

ข้อมูล โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนศรีดอนไชยวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120212 รหัส Smis 8 หลัก : 57040078 รหัส Obec 6 หลัก : 120212 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ศรีดอนไชยวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sridonchaiwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่ารวก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่ารวก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120211 รหัส Smis 8 หลัก : 57040077 รหัส Obec 6 หลัก : 120211 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่ารวก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BanParuak ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตึงงาม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120214 รหัส Smis 8 หลัก : 57040076 รหัส Obec 6 หลัก : 120214 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าตึงงาม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : patuengam school ที่อยู่ :...