อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลศรีดอนมูล

แท็ก: ตำบลศรีดอนมูล

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยสะโง๊ะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120143 รหัส Smis 8 หลัก : 57030088 รหัส Obec 6 หลัก : 120143 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดอยสะโง๊ะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sango ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านศรีดอนมูล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120141 รหัส Smis 8 หลัก : 57030086 รหัส Obec 6 หลัก : 120141 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านศรีดอนมูล ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sridonmoon ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120135 รหัส Smis 8 หลัก : 57030080 รหัส Obec 6 หลัก : 120135 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเวียงแก้ว ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiengkeawschool ที่อยู่ : หมู่...