อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลศรีดอนชัย

แท็ก: ตำบลศรีดอนชัย

ข้อมูล โรงเรียนบ้านเขียะ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขียะ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120107 รหัส Smis 8 หลัก : 57040025 รหัส Obec 6 หลัก : 120107 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านเขียะ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Khia School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งซางดงหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120106 รหัส Smis 8 หลัก : 57040024 รหัส Obec 6 หลัก : 120106 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งซางดงหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : thungsang dongloung school ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลุงท่าเจริญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120105 รหัส Smis 8 หลัก : 57040023 รหัส Obec 6 หลัก : 120105 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านลุงท่าเจริญ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banlungtacharoen ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120104 รหัส Smis 8 หลัก : 57040022 รหัส Obec 6 หลัก : 120104 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ชุมชนบ้านศรีดอนชัย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหวาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหวาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120108 รหัส Smis 8 หลัก : 57040020 รหัส Obec 6 หลัก : 120108 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหวาย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANWAI ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปากอิง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปากอิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120110 รหัส Smis 8 หลัก : 57040019 รหัส Obec 6 หลัก : 120110 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปากอิง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ฺBanpaking school ที่อยู่ :...