อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลผางาม

แท็ก: ตำบลผางาม

ข้อมูล โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองบัวผาบ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120539 รหัส Smis 8 หลัก : 57010102 รหัส Obec 6 หลัก : 120539 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านหนองบัวผาบ่ม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Nongbuaphabom ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120537 รหัส Smis 8 หลัก : 57010100 รหัส Obec 6 หลัก : 120537 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดงมะตื๋นเนินสยามวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Dongmatuennernsiamwittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านร่องห้า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องห้า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120536 รหัส Smis 8 หลัก : 57010099 รหัส Obec 6 หลัก : 120536 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องห้า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANRONGHA ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120535 รหัส Smis 8 หลัก : 57010098 รหัส Obec 6 หลัก : 120535 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านทุ่งยั้งหัวฝายวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Thoongyunghuafaywittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอนศิลาผางามวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120704 รหัส Smis 8 หลัก : 57012009 รหัส Obec 6 หลัก : 120704 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอนศิลาผางามวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : donsila phangam...