อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลป่าตึง

แท็ก: ตำบลป่าตึง

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตึง (วิทยประสาท) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120323 รหัส Smis 8 หลัก : 57030032 รหัส Obec 6 หลัก : 120323 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าตึง (วิทยประสาท) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : BANPATUNG...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสันติสุข

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสันติสุข สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120331 รหัส Smis 8 หลัก : 57030031 รหัส Obec 6 หลัก : 120331 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสันติสุข ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางสา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางสา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120330 รหัส Smis 8 หลัก : 57030030 รหัส Obec 6 หลัก : 120330 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางสา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpangsa ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยมะหินฝน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120329 รหัส Smis 8 หลัก : 57030029 รหัส Obec 6 หลัก : 120329 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยมะหินฝน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banhuaymahinfon ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนประชารัฐพัฒนา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนประชารัฐพัฒนา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120328 รหัส Smis 8 หลัก : 57030028 รหัส Obec 6 หลัก : 120328 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ประชารัฐพัฒนา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : PACHARATPATTANA ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าบงแม่จัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120324 รหัส Smis 8 หลัก : 57030024 รหัส Obec 6 หลัก : 120324 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าบงแม่จัน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pabongmaechan School ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านรวมใจ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรวมใจ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120332 รหัส Smis 8 หลัก : 57030023 รหัส Obec 6 หลัก : 120332 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านรวมใจ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Ban Ruam Jai ที่อยู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120326 รหัส Smis 8 หลัก : 57030026 รหัส Obec 6 หลัก : 120326 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งน้ำร้อน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bannpongnamron ที่อยู่ : หมู่...