อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลป่าตาล

แท็ก: ตำบลป่าตาล

ข้อมูล โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120618 รหัส Smis 8 หลัก : 57040151 รหัส Obec 6 หลัก : 120618 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : อนุบาลขุนตาล(ป่าตาลเจดีย์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : a_khuntan ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120621 รหัส Smis 8 หลัก : 57040150 รหัส Obec 6 หลัก : 120621 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยห้อม(ราษฎร์สามัคคี) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Huayhom ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านร่องขุ่นป่าข่า สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120620 รหัส Smis 8 หลัก : 57040149 รหัส Obec 6 หลัก : 120620 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านร่องขุ่นป่าข่า ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banrongkhunpaka ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120731 รหัส Smis 8 หลัก : 57042010 รหัส Obec 6 หลัก : 120731 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ขุนตาลวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Khuntanwittayakhom ที่อยู่ :...