อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลบ้านโป่ง

แท็ก: ตำบลบ้านโป่ง

ข้อมูล โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยหินลาดใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120493 รหัส Smis 8 หลัก : 57020158 รหัส Obec 6 หลัก : 120493 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านห้วยหินลาดใน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : school hinladnai ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งเทวี

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งเทวี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120483 รหัส Smis 8 หลัก : 57020156 รหัส Obec 6 หลัก : 120483 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งเทวี ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : pongtewee ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านลังกา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านลังกา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120482 รหัส Smis 8 หลัก : 57020155 รหัส Obec 6 หลัก : 120482 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านลังกา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Baanlungka ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสัน

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120481 รหัส Smis 8 หลัก : 57020154 รหัส Obec 6 หลัก : 120481 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสัน ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Bansun ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าตึง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าตึง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120492 รหัส Smis 8 หลัก : 57020157 รหัส Obec 6 หลัก : 120492 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าตึง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : patungschool ที่อยู่ : หมู่...