อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลท่าก๊อ

แท็ก: ตำบลท่าก๊อ

ข้อมูล โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120413 รหัส Smis 8 หลัก : 57020110 รหัส Obec 6 หลัก : 120413 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ห้วยน้ำขุ่นวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : huainamkhunvittaya ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางหก

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางหก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120412 รหัส Smis 8 หลัก : 57020109 รหัส Obec 6 หลัก : 120412 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางหก ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : banpanghok ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านปางหลวง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120411 รหัส Smis 8 หลัก : 57020108 รหัส Obec 6 หลัก : 120411 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านปางหลวง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Phangluang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนท่าก๊อพลับพลาพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120410 รหัส Smis 8 หลัก : 57020107 รหัส Obec 6 หลัก : 120410 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ท่าก๊อพลับพลาพิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Takoeplabpla Pittaya ที่อยู่ :...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ต๋ำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120409 รหัส Smis 8 หลัก : 57020106 รหัส Obec 6 หลัก : 120409 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ต๋ำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaetam ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์)

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120408 รหัส Smis 8 หลัก : 57020105 รหัส Obec 6 หลัก : 120408 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านป่าถ่อน(วิทยาสมิทธิ์) ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pathon(Wittayasmith) ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่ผักแหละ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120407 รหัส Smis 8 หลัก : 57020104 รหัส Obec 6 หลัก : 120407 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านแม่ผักแหละ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banmaephuklae ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านดินดำ

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดินดำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120406 รหัส Smis 8 หลัก : 57020103 รหัส Obec 6 หลัก : 120406 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านดินดำ ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Dindum School ที่อยู่ :...