อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลทรายขาว

แท็ก: ตำบลทรายขาว

ข้อมูล โรงเรียนบ้านโป่งแดง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโป่งแดง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120245 รหัส Smis 8 หลัก : 57020013 รหัส Obec 6 หลัก : 120245 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านโป่งแดง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Banpongdang ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนร่องธารวิทยา

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนร่องธารวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120242 รหัส Smis 8 หลัก : 57020010 รหัส Obec 6 หลัก : 120242 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ร่องธารวิทยา ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Rongtharnwittaya ที่อยู่ : หมู่...