อีเมล์ topchiangrai.com@gmail.com
ข้อมูลท่องเที่ยวเชียงราย
หน้าแรก แท็ก ตำบลดอยงาม

แท็ก: ตำบลดอยงาม

ข้อมูล โรงเรียนสันหนองควาย

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนสันหนองควาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120304 รหัส Smis 8 หลัก : 57020007 รหัส Obec 6 หลัก : 120304 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : สันหนองควาย ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Sunnongkwai ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านจำคาวตอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านจำคาวตอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120303 รหัส Smis 8 หลัก : 57020006 รหัส Obec 6 หลัก : 120303 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านจำคาวตอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : JUMKOWATHONG ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนบ้านสิบสอง

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสิบสอง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120302 รหัส Smis 8 หลัก : 57020005 รหัส Obec 6 หลัก : 120302 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : บ้านสิบสอง ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : bansibsong ที่อยู่ : หมู่...

ข้อมูล โรงเรียนดอยงามวิทยาคม

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนดอยงามวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (เชียงราย-พะเยา) รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120714 รหัส Smis 8 หลัก : 57022005 รหัส Obec 6 หลัก : 120714 ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ดอยงามวิทยาคม ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : doingamwittayakom ที่อยู่ :...