ภูชี้ฟ้า

2376

ภู ชี้ ฟ้า

 ภูชี้ฟ้าเป็นจุดชมวิวทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้น อยู่ห่างจากดอยผาตั้ง 25 กิโลเมตร นักท่องเที่ยวนิยมมาเฝ้ารอพระอาทิตย์ขึ้นขอบฟ้าแต่เช้าตรู่ ภูชี้ฟ้ามีลักษณะเป็นยอดเขาที่ แหลมชี้ขึ้นไปบนท้องฟ้า ยื่นไปทางฝั่งประเทศลาว
หนาวนี้หากเพื่อนๆ อยากชมทะเลหมอกหนาๆ ในตอนเช้า และมาคอยแสงแรกตรงขอบฟ้าที่นี่สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่ องค์การบริหารส่วนตําบลตับเต่า โทร. 053189111 , วนอุทยานภูชี้ฟ้า โทร. 0848079848


การเดินทาง
หากท่านได้เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว ก็เดินทางจากจังหวัดเชียงราย มุ่งหน้าเข้าสู่อำเภอเทิง โดยใช้เส้นทาง เชียงราย-เทิง ระยะทาง 64 กิโลเมตร และเลี้ยวซ้ายทางแยกจากเทิง-ปางค่า 24 กิโลเมตร
สภาพถนนจะเป็นถนนราดยางบางช่วงผิวถนนจะเสียเล็กน้อย อีกประมาณ 19 กิโลเมตรครับ
ระยะทางรวมก็ประมาณ 108 กิโลเมตร