NURSES RUN FOR HEALTH

1014

เชิญร่วมงาน พยาบาลชวนวิ่งเพื่อสุขภาพ NURSES RUN FOR HEALTH วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561 ณ สิงห์ปาร์คเชียงราย ปล่อยตัวนักวิ่งเวลา 06.00 น.

ระยะทาง
1.วิ่งเพื่อสุขภาพ 9 ก.ม.
2.วิ่งเพื่อสุขภาพ 6 ก.ม.
3.เดินเพื่อสุขภาพ 2 ก.ม.

ค่าสมัครทุกระยะ 500 บาท จะได้รับ
– เสื้อ  1  ตัว
– หมวก 1 ใบ
– เหรียญที่ระลึก(สำหรับผู้เข้าเส้นชัย)

NEW รับ เสื้อ หมวก วันที่ 27 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00-18.00 น.  และ วันที่ 28 ตุลาคม 2561 เวลา 05.00-06.00 น ณ สิงห์ปาร์คเชียงราย    นำสำเนาบัตรประชาชน มาแสดง ในการลงทะเบียน

“กรณีที่ท่าน ไม่สามารถมาลงทะเบียนรับเสื้อได้ ตามวันและเวลาที่กำหนด  ให้ติดต่อผู้จัดล่วงหน้า ก่อนวันจัดกิจกรรม หรือ หลังกิจกรรมเสร็จสิ้นลง ภายใน 29-31 ตุลาคม 2561 ทางผู้จัด จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ (เท่านั้น) หลังกิจกรรมเสร็จสิ้น 14วัน ค่าดำเนินการจัดการ/ค่าส่ง 60บาท/ตัว

<<รับสมัคร>>
<<ตรวจรายชื่อ>>
<<แจ้งชำระเงิน>>

ข่าวจาก http://bicycle.chiangrai.net/