ข้อมูล โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง)

784

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120358
รหัส Smis 8 หลัก : 57030006
รหัส Obec 6 หลัก : 120358
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : ไทยรัฐวิทยา ๘๖ (บ้านป่าสักหลวง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : THAIRATHWITTHAYA 86 (BANPHASAKLUANG)
ที่อยู่ : หมู่ 2 ป่าสักหลวง ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57270
โทรศัพท์ : 053-664049
โทรสาร : 053-664049
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 2-ก.ค.-82
อีเมล์ : thairathwitaya@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : จันจว้า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 11.6 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 14.2 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 เมษายน 2562 เวลา 15:25:08 น.)