ข้อมูล โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน

928

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120496
รหัส Smis 8 หลัก : 57020189
รหัส Obec 6 หลัก : 120496
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โรงเรียนบ้านทุ่งม่าน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : thungman school
ที่อยู่ : หมู่ 3 ทุ่งม่าน ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57260
โทรศัพท์ : 53789354
โทรสาร : 53789354
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดกลาง (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
อีเมล์ : thungman@gmail.com
เว็บไซต์ :
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 82 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 15 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 15:15:55 น.)