ข้อมูล โรงเรียนโยนกวิทยา

685

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโยนกวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120131
รหัส Smis 8 หลัก : 57030071
รหัส Obec 6 หลัก : 120131
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โยนกวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : yonokwittaya
ที่อยู่ : หมู่ 193 ม.2 บ้านร่องบง ตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57150
โทรศัพท์ : 828951813
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 22-พ.ค.-04
อีเมล์ : Yonokwittaya@gmail.com
เว็บไซต์ : –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : โยนก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 30 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 8 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 เมษายน 2563 เวลา 15:48:56 น.)