ข้อมูล โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ

744

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนโป่งทะลายใหม่เจริญ
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120294
รหัส Smis 8 หลัก : 57020050
รหัส Obec 6 หลัก : 120294
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : โป่งทะลายใหม่เจริญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : Pongtalaimaijarern
ที่อยู่ : หมู่ 4 ้โป่งทะลาย ตำบลแม่อ้อ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57120
โทรศัพท์ : 53671210
โทรสาร : –
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
ขนาดโรงเรียน : ขนาดเล็ก (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : 1-เม.ย.-86
อีเมล์ : pongtalai@gmail.com
เว็บไซต์ : https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1057120294
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : แม่อ้อ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 35 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 23 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 13:19:37 น.)