ข้อมูล โรงเรียนเวียงผาวิทยา

791

ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเวียงผาวิทยา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2

รหัสโรงเรียน 10 หลัก : 1057120405
รหัส Smis 8 หลัก : 57020153
รหัส Obec 6 หลัก : 120405
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) : เวียงผาวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) : wiangphawittaya
ที่อยู่ : หมู่ 6 พญากองดี ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
รหัสไปรษณีย์ : 57180
โทรศัพท์ : 096-5505570
โทรสาร :
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
ขนาดโรงเรียน : ขนาดใหญ่ (มีไฟฟ้า)
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง : ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๑
อีเมล์ : wiangpha@gmail.com
เว็บไซต์ : http://wiangpha.ac.th
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศรีถ้อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา: 49 กิโลเมตร
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ: 27 กิโลเมตร

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 12:06:14 น.)